s blessedjewelz
+
Feather Earrings
KARMA COLLECTION
+
Karma Chain Earrings
KARMA COLLECTION
+
Karma Small Earrings
KARMA COLLECTION
+
Karma Medium Earrings
KARMA COLLECTION
+
Karma Large Earrings
KARMA COLLECTION
+
Diamond Karma Earrings Black
KARMA COLLECTION
+
Diamond Karma Earrings White
KARMA COLLECTION
+
Hanging Feather-Luck Earrings
KARMA COLLECTION
+
Hanging Diamond Earrings Black
KARMA COLLECTION
+
Hanging Diamond Earrings White
KARMA COLLECTION
+
Hanging Chain Earrings
KARMA COLLECTION